Pszichológia szakos Tudományos Diákkör

Aktuális információk:
A XXXI. Orszgágos Tudományos Diákköri Konferencia eredményei – 2013

További aktualitások ld. a kari TDK honlapon: http://kutatas.net/ppktdk/ – keresd a Pszichológia szakos TDK híreit!

Mi a TDK? A Tudományos Diákkörben tevékenykedő hallgatók olyan tudományos igényességű kutatómunkában vesznek részt, mely a graduális képzésben oktatott tananyagon túlmutat. A kutatómunkát rendszerint egy témavezető irányítja. A TDK munka eredményeinek bemutatására a Pszichológia szakos Tudományos Diákkör minden félévben konferenciát rendez. A háziversenyen sikeresen szereplő pályamunkákkal a kétévente megrendezésre kerülő országos konferenciára (OTDK) lehet nevezni. Az konferenciákon elért helyezés plusz pontokat jelent az MA illetve a posztgraduális képzésre való jelentkezésnél.

Elérhetőségek: ELTE-PPK Pszichológia Intézet, Izabella u. 46. I. emelet 121 (Tel/Fax.: 461-2691)

Tanárelnök: Veres-Székely Anna (szekely.anna@ppk.elte.hu)

Hallgatói képviselők:
Tasi Anna (anna.tasi88@gmail.com)
Kótyuk Eszter (kotyeszter@gmail.com)

A Pszichológiai Intézet szervezeti egységeinek tanár-képviselői:
Affektív Pszichológiai Intézeti Központ:
Bányai Éva (banyai.eva@ppk.elte.hu)
Társadalom és Neveléspszichológiai Tanszék:
Berkics Mihály (berkics.mihaly@ppk.elte.hu)
Személyiség és Egészségpszichológiai Tanszék:
Kökönyei Gyöngyi (kokonyei@gmail.com)
Hevesi Kriszta (hevesi.kriszta@ppk.elte.hu)
Kognitív Pszichológiai Tanszék:
Kónya Anikó (konya.aniko@ppk.elte.hu)
Kognitív Fejlődéspszichológiai Intézeti Központ:
Egyed Kata (egyedkata@t-online.hu)
Tanácsadás Pszichológiai Intézeti Központ:
Lisznyai Sándor (lisznyai.sandor@freestart.hu)
Gazdaság-és Döntéspszichológiai Intézeti Központ
Móra László Xavér (mora@enternet.hu)
Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ
Borsfay Krisztina (borsfay.krisztina@ppk.elte.hu)