Kutatás

OTDK – 2013

A 2013-as OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi Szekciója április 4. és 6. között zajlott az egri Eszterházy Károly Főiskolán. A Pszichológiai alszekcióban hallgatóink 14 pályamunkával pályáztak és az összes helyezéseknek 35%-át hozták el, mely magasabb a korábbi eredményektől. Az első díjak 36%-át, a második és harmadik díjak 50%-át, valamint 3 különdíjat nyertek. Ezzel Intézetünk az első három helyezésben a legnagyobb éremgyűjtőként végzett. Részletes eredmények ld: A XXXI. Orszgágos Tudományos Diákköri Konferencia eredményei – 2013

Sikeres döntéshozatal – adaptív kockázatvállalás

Faragó Klára Sikeres döntések – adaptív kockázatvállalás címmel vezeti a TÁMOP-pályázat egyik kutatócsoportját. Hogyan kapcsolható össze a gazdaság és a pszichológia? Faragó Klára egyetemi tanárral készült interjú teljes terjedelemben elolvasható kari honlapunkon:
http://www.ppk.elte.hu/2012/01/16/sikeres-dontesek-adaptiv-kockazatvallalas/

Tudásérték a médiában

A mediatizált kultúra helyét és szerepét vizsgálták 2011. december 9-én a Pszichológiai Doktori Iskola „Szocializáció és társadalmi folyamatok” programja által szervezett konferencián. A „Tudásérték a médiában” című nyilvános diszkusszió létrejöttéhez az „Európai Léptékkel a Tudásért, ELTE” uniós kutatóegyetemi projekt is hozzájárult. Az eseményről készült beszámolót kari honlapunkon olvashatja:
http://www.ppk.elte.hu/2012/01/16/elenyeszo-tudomanyos-tartalom-napjaink-hiradasaiban/

Fiatalok és idősek eltérő információfeldolgozása
Czigler István az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Kognitív Pszichológia Tanszék egyetemi tanára, az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének igazgatója. Kutatócsoportjában a fiatalok és idősek eltérő információfeldolgozásához kapcsolódó és észlelési, illetve emlékezeti vizsgálatokat folytatnak.

További információk: http://kp.elte.hu/news/az-informaciofeldolgozas-kuloenbsegeivel-foglalkoznak-a-ppk-n

Tesztkönyvtár

Létrejött a Személyiség- és Egyészségpszichológiai Tanszék Tesztkönyvtára, amely az alábbi linken érhető el:
http://szemegpszich.elte.hu/tesztkonyvtar/


KUTATÓCSOPORTJAINK és KUTATÓMŰHELYEINK:

 • Addiktológiai kutatócsoport
 • Alkalmazott Fejlődéspszichológiai Kutatócsoport
 • Diáktanácsadó
 • Differenciális pszichológia és tesztmódszertan szakcsoport
 • Döntéspszichológiai kutatócsoport (szervezetpszichológiai, döntéspszichológiai és gazdaságpszichológiai kutatások)
 • Egészségpszichológia Tanszéki Szakcsoport
 • Fejlődés-pszichofiziológiai Kutatócsoport
 • Felsőoktatás-kutató Műhely
 • Gyermekkori Pszichés Zavarok Kutatócsoport
 • Hipnózis kutatócsoport
 • Iskolai tanulás kutatócsoport
 • Környezetpszichológiai kutatócsoport
 • Matematikai Megismerés Csoport
 • MTA Fejlődés-pszichofiziológiai Csoport
 • Perinatális kutatócsoport
 • Politikai Pszichológiai Műhely
 • Pozitív Pszichológiai Laboratórium
 • Pszichofiziológia Tanszéki Szakcsoport
 • Pszichogenetikai kutatócsoport
 • Pszichológiai Rendelő és Diagnosztikai Laboratórium
 • Szuggesztív kommunikáció kutatócsoport
 • Tanári pályaszocializáció kutatócsoport
 • Társadalmi Kommunikáció Kutatócsoport
 • Társas Elmék Kutatócsoport