Tanárképzés

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az ország legnagyobb pedagógusképző intézményeként nagy létszámban képez közismereti tanárképzésben hallgatókat.  A korábbi rendszerű tanárképzés, amit az 111/1997-es kormány rendelet alapján az ELTE 2003 óta működtet teljes körűen, ma már kifutó rendszer, az ebben a képzésben részt vevő hallgatók száma évről évre csökken.

A tanári mesterképzés, melynek alapelveit a 15/2006-os OM rendelet 4. számú melléklete szabályozza, 2008 óta létezik. Ez a képzési szerkezet, a bolognai struktúrához igazodva két ciklusban valósítja meg a tanárképzést. A BA/BSc képzés keretében a hallgatók megismerkedhetnek az iskola világával, a nevelés, oktatás alapfogalmaival. Az ún. 10 kredites pályaorientációs képzés elvégzése a szabadon választható kreditek terhére lehetséges. A modul elvégzése feltétele a tanári mesterképzésbe történő belépésnek.

A tanári képzésről további információk találhatók a PK Oktatási Hivatal honlapján http://tanulmanyi.pk.elte.hu/tanárképzés.

Az aktuális tanév rendje: