MA pszichológia tárgyak

A tanári MA tantárgyai közül itt a pszichológia tárgyak leírása található. Ezek azok a kurzusok, amelyeket az Iskolapszichológia Tanszék gondoz. A tanári MA további tárgyait a Neveléstudományi Intézet gondozza.

A tanári képzésről további információk találhatók a PK Oktatási Hivatal honlapján http://tanulmanyi.pk.elte.hu/tanárképzés.

PSZICHOLÓGIA TÁRGYAK A NAPPALI TANÁRI MA-N
Kognitív folyamatok fejlődése és fejlesztése gyakorlat
Kognitív folyamatok fejlődése és fejlesztése gyakorlat’
Kognitív folyamatok fejlődése és fejlesztése előadás
Személyiség- és egészségpszichológia
Személyiség alakulása
Pedagógiai szociálpszichológia
Csoportdinamika
Személyiségfejlesztés tréning tantárgyi blokk Autogén tréning
Kommunikációs tréning
Önismereti tréning
Tanári hatékonyság fejlesztés tantárgyi blokk Konfliktuskezelés tréning
Segítő készségek fejlesztése
Tolerancia tréning
Pszichológia a hétköznapokban tantárgyi blokk A kistanár problémái
A pályaválasztási érettség fejlesztése az iskolában
A tanár, mint csoportvezető
Az iskolai agresszió megjelenése és kezelése
Családpszichológia
Iskolai egészségfejlesztés – elméleti és gyakorlati dilemmák
Média szocializációs hatása
Mentálhigiéné az iskolában
Nemi szerep és szexualitás
Osztályfőnöki gyakorlat
Pszichés egészség és terápiás lehetőségek a személyiség támogatásában
Serdülőkori problémák
Sikamlós témák az osztályfőnöki órán
Számolási nehézség
Társas együttműködés
Tehetséggondozás az iskolában
Veszteségfeldolgozást segítő tréning

‘ A két Kognitív folyamatok fejlődése és fejlesztése gyakorlati tárgynak eltérőek az előtanulmányi feltételei

PSZICHOLÓGIA TÁRGYAK A LEVELEZŐ TANÁRI  MA-N
Kognitív folyamatok fejlődése és fejlesztése
Személyiség- és egészségpszichológia
Személyiség alakulása
Pedagógiai szociálpszichológia
Csoportdinamika
Tanári hatékonyság fejlesztése tréning
Személyiségjellemzők, egészségnevelés és pszichológiai problémák
Kognitív folyamatok fejlődése és fejlesztése – előadás