Tanácsadó szakpszichológus szakirányú továbbképzés

A felvétel feltétele: Egyetemi szintű pszichológia szakon, illetve pszichológia mesterképzési szakon szerzett szakképzettség.

A képzés célja: a pszichológusok felkészítése arra, hogy a pszichológia sajátos lehetőségeire támaszkodva segítséget tudjanak nyújtani az életvezetési és pályakrízisek, valamint a családi és párkapcsolati problémák megelőzéséhez és megoldásához.

Alkalmazási területek: A tanácsadó szakpszichológus a tanácsadás eszközeivel a pszichológia sajátos lehetőségeire támaszkodva segítséget tud nyújtani egyéni életvezetési problémák megoldásához, az életszerepek optimalizálásához, az emberi tanulás, kommunikáció, viselkedésváltozás, fejlődés elősegítéséhez. Alkalmas a hagyományos tanácsadási módszerek alkalmazása mellett egy új szemléletű, az egyének és csoportok döntéseit, problémakezelési kompetenciáját, konfliktusmegoldó önállóságát és önfejlesztő képességeit is felszínre hozó tanácsadási feladatkör ellátására, az életvezetés egészét átfogó, illetve specializációjának megfelelő területeken: a pályaválasztási és pályaváltási döntésekben, a pályafejlődés, tehetség kibontakoztatásának támogatásában, a különféle életvezetési krízisek, valamint a családi és párkapcsolati problémák megelőzésében és megoldásában.

A képzési idő: 4 félév
A képzés önköltséges

További információk:
http://tanulmanyi.pk.elte.hu/tovabbkepzes-ppk