Szoft technológiai szaktanácsadó

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

 • Szoft technológiai szaktanácsadó
 • Soft technology consultant

A szakirányú továbbképzés képzési területe: bölcsészettudomány

A képzés nyelve: magyar

A képzésért felelős oktató megnevezése: Mérő László egyetemi tanár

A felvétel feltétele: Legalább BA/BSc végzettség és szakképzettség, a korábbi felsőoktatási rendszerben főiskolai vagy egyetemi oklevél és legalább két év szakmai gyakorlat a tanult szakmájában.

Képzési idő: két félév. Az órák időpontjai: péntek 15:00-19:15 és szombat 9:00-13:15.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A szakirányú továbbképzési szak célja:
Az egyetemek régóta sikeresen képzik a vállalatok életében felmerülő „jól strukturált” problémák megoldásának szakembereit: a mérnököket, közgazdászokat, jogászokat, bölcsészeket, kutatókat, pszichológusokat.

 • A szoft technológiai szaktanácsadó képes a korábban megszerzett “hard” tudását konvertálni az új helyzetek többnyire csak lazán strukturált, “szoft” problémáira.
 • Ismeri az ehhez szükséges fogalmi kereteket (káoszelmélet, skálafüggetlenség, többszörös lojalitás, validálás, narratívák stb.), és ezeket a legváltozatosabb körülmények között tudja alkalmazni.
 • A szak a legkülönbözőbb felsőfokú alapképzettségű szakembereket felkészíti arra, hogy a korábban tanult szakmája mellett a modern szoft technológiák eszköztárának szempontjait érvényesítve járuljon hozzá a vállalatok hosszútávú hatékony és ökológiailag fenntartható működéséhez és a szervezeti kultúra és a menedzsment fejlesztéséhez.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:
A képzés során a hallgatók megismerik a munkaközösségek, a magánközösségek és a helyi közösségek összefüggéseit, és az ezek metszetében elhelyezkedő, a munka minőségi és élményszerű végzéséhez szükséges feltételek létrehozásának és fenntartásának új fogalmi kereteit és technológiai eszközeit. Ezek megtanulásával a hallgató képes lesz

 • csökkenteni az emberek kiégését a munkahelyen
 • felismerni a különböző intelligenciákat és tehetségeket
 • elválasztani a jól strukturálható folyamatokat a lazán strukturáltaktól
 • a vállalati célokat és a humán kondíciókat összehangolni
 • közreműködni a munka, illetve a munkán kívüli idő élménnyé alakításában

Alkalmazási területek:
A mai vállalatoknál egyre nagyobb az igény olyan szakemberekre, akik a kitanult “hard” szakmájukhoz kapcsolódó, de azon messze túlmutató „lazán strukturált” problémák megoldására is képesek. A szoft technológiai szaktanácsadó egységben látja a vállalati közösség, a helyi közösség és a magán (akár virtuális) közösség ökológiáját, ezek gyakran egymásnak ellentmondó értékrendjét és érdekeit és együttes hatásait a vállalat működésére. Tudását tipikusan olyan feladatok megoldására alkalmazza, mint a vállalati identitás kifejlesztése, a munka élménnyé alakítása, a vállalati célok és a humán kondíciók összehangolása.

A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámításának rendje:
Egyéni kérelem alapján, a kreditátvitel szabályai szerint adható felmentés az egyes tanegységek teljesítése alól.

A Szoft technológiák szakirányú továbbképzési szak tanterve:

FÉLÉV TANTÁRGYAK
JELLEG ÉRTÉKELÉS ÓRASZÁM KREDIT
I. Környezetpszichológia ea koll 25 5
Vállalati identitás ea koll 25 5
Emberi gondolkodás ea koll 25 5
Szociálpszichológia ea koll 25 5
Tudásmenedzsment szem gyj 20 5
Szuggesztív kommunikáció szem gyj 15 3
Összesen 135 28
II. Validálás ea koll 25 5
Társas ökológia ea koll 25 5
Felkészülés az elképzelhetetlenre ea koll 25 5
Történetmesélés szem gyj 15 4
Karriertervezés szem gyj 15 3
Szakdolgozat, záróvizsga 10
Összesen 105 32
Összesítve 240 60

A képzés díja

 • A képzés díja 300 eFt/félév. A jelentkezés adminisztrációs díja 7000 Ft, ami magában foglalja az összes adminisztratív költséget (index, diákigazolvány, hallgatói kód, stb.).

Jelentkezés
Jelentkezni 2016. január 19-ig lehet. A jelentkezésnek aznap 16:00 óráig be kell érkeznie a Tanulmányi Osztályra. Későbbi jelentkezést sajnos nem tudunk elfogadni.

A jelentkezéshez szükséges részletes információk, illetve a jelentkezési lap itt érhető el: https://tanulmanyi.pk.elte.hu/tovabbkepzes-ppk lapon a Felvételizőknek menüpontra kattintva.

A felvételi beszélgetések 2016. január 20-án  17 órától lesznek az ELTE PPK, Pszichológiai Intézetben. Cím: 1064 Budapest, Izabella u. 46.

További információk: