Perinatális szaktanácsadó szakirányú továbbképzés

Felvétel feltétele:

  • BA/BSc vagy MA/MSc végzettség (illetve a 2006 előtti felsőoktatási képzési rendszerben szerzett, ezeknek megfelelő főiskolai vagy egyetemi végzettség) a következő képzési ágakban vagy képzési területeken: pedagógia és pszichológia, szociális, élő természettudomány; pedagógusképzés, orvos és egészségtudomány, sporttudomány.
  • Felvételi elbeszélgetés, mely a jelentkező érdeklődési körét, elköteleződését, szemléleti irányultságát, eddigi gyakorlati tapasztalatait, illetve perinatális tevékenységének jövőbeni lehetőségeit méri fel. Felvételi jelentkezés: 2016. június 30. 16.00
  • Szakmai gyakorlati tapasztalat és/vagy hospitálási lehetőség perinatális munka területén.

Képzési cél:

A képzés célja a már diplomával rendelkező, a születés körül tevékenykedő, valamint a felnövekvő generáció oktatásában és nevelésében részt vevő szakemberek számára igényes, magas szintű, tudományosan megalapozott perinatális képzést nyújtani. A képzést az ELTE PPK Affektív Pszichológia Tanszék és a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság gondozza.A képzés célja a már diplomával rendelkező, a születés körül tevékenykedő, valamint a felnövekvő generáció oktatásában és nevelésében részt vevő szakemberek számára igényes, magas szintű, tudományosan megalapozott perinatális képzést nyújtani. A képzést az ELTE PPK Affektív Pszichológia Tanszék és a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság gondozza.

A perinatális tudomány holisztikus, rendszerszemléletű megközelítése egyetlen egységes – ún. transzgenerációs – folyamatként kezeli a szülés-születés időszakát a fogantatástól a következő nemzedék megszületéséig, melyben a vonatkozó szakmák interdiszciplináris együttműködése kívánatos. A képzés egységes keretben foglalkozik az egészséges (normális) élettani folyamatokkal illetve ezek kóros formáival, elakadásaival, kudarcaival. Ezzel is hangsúlyozza, hogy mindezek mögött egyetlen, egységes, természetes alapokon nyugvó folyamat rejlik. Ezzel egyúttal lehetőséget ad a szakembereknek, hogy a hagyományos képzésük rendszerint komplikációkra és patológiás formákra „kiélesített” szemléletüket az egészséges, természetes perinatális események megismerésével gazdagítsák.

A képzés a belépő végzettségi szintjét nem emeli, a továbbképzést sikeresen elvégzők oklevelet kapnak, amelyben (a meglévő diplomájuk megnevezése mellett) szerepel: „Perinatális szaktanácsadó”.

Képzési idő: 4 félév
A képzés indításának gyakorisága:
a képzést várhatóan 2 évente indítják, 2016 őszén indul!
A képzés önköltséges

További információk: Tájékoztató dokumentum

Indul továbbá a Perinatális tanácsadó képzés. Információk ld. itt: Perinatális tanácsadó képzésről