Pedagógiai szakpszichológus szakirányú továbbképzés

A felvétel feltétele:

  • Egyetemi szintű képzésben pszichológia szakon, illetve pszichológia mesterképzési szakon szerzett szakképzettség
  • Egy éves szakmai gyakorlat az oktatás, nevelés területén (közoktatási vagy felsőoktatási intézmény, gyermekek vagy fiatalok foglalkoztatását ill. pedagógiai vagy pszichológiai ellátását végző intézmény)

A képzés célja: a pszichológusok felkészítése arra, hogy a pszichológia sajátos lehetőségeire támaszkodva segítséget tudjanak nyújtani a nevelés-és oktatási intézmények és gyermekvédelmi intézmények számára a nevelési és oktatási feladatok hatékony ellátására, a problémák megelőzésére és megoldására.
A képzés során elsajátítandó kompetenciák: segítő beszélgetés folytatásának képessége, konfliktusmenedzselés, pszichodiagnosztikai ismeretek a kognitív és affektív területen valamint a gyermek pszichopatológia területén. személyiség- és készségfejlesztő csoportok vezetése,
oktatás hatékonyságának pedagógiai pszichológiai elemzése és a pedagógusok támogatásának készsége az oktató-nevelő munkában a hatékony működés segítésére az alulteljesítés és a tehetséggondozás terén konzultációs készségek.

Alkalmazási területek: a képzésben részt vevők szakértelmét a különböző szervezeti keretek közt működő iskolapszichológusi hálózat, a közoktatás intézményei, óvodák, általános és középiskolák, a tanárképzést végző felsőoktatási intézmények, a családon kívüli neveléshez kapcsolódó intézmények, a nevelőintézményi hálózat, gyámügy, az oktató munkához kapcsolódó pedagógiai pszichológiai tevékenységgel foglalkozó intézmények és szolgáltatások hasznosíthatják (pl. tehetségpontok is).

Képzési idő: 4 félév
A képzés önköltséges
További információk:
http://tanulmanyi.pk.elte.hu/tovabbkepzes-ppk