Kreativitás ökológiai szaktanácsadó

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

  • Kreativitás ökológiai szaktanácsadó
  • Creativity ecology consultant

A szakirányú továbbképzés képzési területe: bölcsészettudomány

Képzés nyelve: magyar

A képzésért felelős oktató megnevezése: Mérő László egyetemi tanár

A felvétel feltétele: Legalább BA/BSc végzettség és szakképzettség, a korábbi felsőoktatási rendszerben főiskolai vagy egyetemi oklevél és legalább három év szakmai gyakorlat innovációs (kutatói, fejlesztői) területen.

Képzési idő: két félév. Az órák időpontjai: péntek 15:00-19:15 és szombat 9:00-13:15.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A szakirányú továbbképzési szak célja:
A tudásalapú szervezetekben mostanra körvonalazódtak egy új szakma, a kreativitás-ökológia művelője (a nagyvállalatoknál a felsővezetésben: Chief Innovation Officer, CIO) iránti elvárások.

  • A szak célja olyan szakemberek képzése, akik jelenlegi innovatív fejlesztői munkájuk mellett (főleg az informatika és a gyógyszerkutatás területén, de egyéb területeken is) jól tudnak közlekedni a csoportpszichológia, a tudásmenedzsment és a vállalatstratégia fogalomvilágában is, és tudásuk alkalmassá teszi őket a CIO pozícióra.
  • A kreativitás-ökológiai szakember feladata a megújulási hangulat életre keltése és zökkenőmentes fenntartása, valamint az innovátorok támogatása, integrálása a vállalati szervezetbe. Ennek az új szakmának a szükséges háttér-tudásanyagát és gyakorlati ismereteit adja meg ez a képzés.

Attól, hogy valaki kiváló innovátor, még nem lesz alkalmas CIO-nak. Ehhez járatossá kell válnia többek között az inkrementális stratégia, az evolutív fejlődés, a tudásáramlás, az érzelmek és a gondolkodás működési logikája, a motiváció 3.0., vagy például a sztoritelling fogalomvilágában is. A szervezet folyamatos megújulásához egyaránt nélkülözhetetlen az innovatív üzleti paradigma, az innovatív miliő, az innovatív ember, és a mindezt egységben látni képes kreativitás-ökológiai szakember.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:
Az innovatív gondolkodás tudatosulásához szükséges új tudáselemeket sajátítják el a hallgatók. Az üzleti folyamatok és a vállalati működés megértéséhez rendszerszemléletre, az inkrementális stratégiák ismeretére, az elképzelések elfogadásához a jövőkép kontextusba helyezésére, valamint az innovatív tevékenység alapját alkotó pszichológiai folyamatok megértésére van szükség. Ezek megtanulásával a hallgató:

  • képes lesz megérteni az innovatív szervezet jövőképét
  • képes lesz felismerni a befejezetlen innovációk érvényességi tartományát
  • képes lesz kontextusba helyezni a nóvumot
  • képes lesz megteremteni az innovatív hangulat és az innováció sikerének harmóniáját
  • képes lesz flexibilisen alkalmazni a Motiváció 3.0-t

Alkalmazási területek:
Ma sincs kevesebb újításra hajlamos ember, mint korábban, viszont megváltozott a munka háttere. A vállalatoknál sokan hangoztatják a kreativitás szükségességét, de csak kevesen értik a rendkívüli emberek („fenegyerekek”) működését, akik minden szervezetben kilógnak a főáramból. A kreativitás-ökológiai szaktanácsadó sikeresen tudja integrálni őket a vállalati szervezetbe.
A kreativitás-ökológiai szaktanácsadó a szervezeten belüli megújulási hangulat életre keltésének és folyamatos fenntartásának a szakembere.

A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámításának rendje:
Egyéni kérelem alapján, a kreditátvitel szabályai szerint adható felmentés az egyes tanegységek teljesítése alól.

A Kreativitás-ökológia szakirányú továbbképzési szak tanterve:

FÉLÉV TANTÁRGYAK
JELLEG ÉRTÉKELÉS ÓRASZÁM KREDIT
I. Affektív pszichológia ea koll 30 7
Ökológia ea koll 25 6
Üzleti problémamegoldás ea gyj 20 5
Innovatív szervezet ea koll 25 5
Alkalmazott szociálpszichológia szem gyj 20 5
Összesen 120 28
II. Gazdasági pszichológia ea koll 25 5
Társas ökológia ea koll 20 4
Tudásmegosztás szem gyj 20 4
Modern stratégiai gondolkodás ea koll 30 5
Történet alapú ötletbedobás szem gyj 25 4
Szakdolgozat, záróvizsga 10
Összesen 120 32
Összesítve 240 60

A képzés díja

  • A képzés díja 300 eFt/félév. A jelentkezés adminisztrációs díja 7000 Ft, ami magában foglalja az összes adminisztratív költséget (index, diákigazolvány, hallgatói kód, stb.).

Jelentkezés
Jelentkezni 2016. január 19-ig lehet. A jelentkezésnek aznap 16:00 óráig be kell érkeznie a Tanulmányi Osztályra. Későbbi jelentkezést sajnos nem tudunk elfogadni.

A jelentkezéshez szükséges információk és adatlapok itt érhetők el: https://tanulmanyi.pk.elte.hu/tovabbkepzes-ppk, a 2 féléves szakirányú továbbképzések között.

A felvételi beszélgetések 2016. január 20-án  17 órától lesznek az ELTE PPK, Pszichológiai Intézetben. Cím: 1064 Budapest, Izabella u. 46.

További információk: