Egészségfejlesztő szakpszichológus szakirányú továbbképzés

A felvétel feltétele: Egyetemi szintű pszichológia szakon, illetve pszichológia mesterképzési szakon szerzett szakképzettség.

A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik egészségpszichológiai felkészültségük révén az egészségügy, oktatásügy és a munkaügy területén az egészségvédő és egészségfejlesztő pszichológiai programok megtervezését és végrehajtását el tudják látni, az egészségügyi intézményekben dolgozó személyzet munkáját a pszichológia sajátos eszközeivel támogatni tudják, valamint az egészségpszichológiai ismeretek széles körű elterjesztésében szakmai szerepet tudnak vállalni.

Alkalmazási területek: Egészségfejlesztést szolgáló szociális és fizikai környezet kialakításának elősegítése; A primer, a szekunder és tercier prevenciót szolgáló edukációs programok tematikáinak kidolgozása és a programok vezetése, illetve a módszerek oktatása. Az akut, a krónikus és a terminális betegségekkel járó lelki válságok és problémák eredményes kezelése; a betegségekkel való megküzdés elősegítése. Az orvos—beteg kapcsolat fejlesztése, támogatása, a gyógyító személyzet kommunikációjának fejlesztése és az instrukció-követés/megegyezés (compliance/adherence) pszichológiai feltételeinek megteremtése. A gyógyító személyzet stresszkezelő-képességének fejlesztése, kiégésük megelőzése. Önsegítő betegcsoportok, öngyógyító közösségek munkájának támogatása. Az egészségpszichológiai szakpszichológus szaktudása alkalmazható továbbá az egészségügyi dolgozók pszichológiai képzésében, a felsőoktatásban az egészségpszichológiai programok vezetésében és az egészségpszichológia tantárgyinak oktatásában is. A szűkebb értelemben vett egészségügyi tevékenység és az egészségpszichológia felsőfokú oktatása mellett az egészségpszichológiai szakpszichológus alkalmas a vezetői feladatok ellátására az oktatásügy, a munkaügy, a közigazgatás és a média világában.

A képzési idő: 4 félév
A képzés önköltséges
További információk:
http://tanulmanyi.pk.elte.hu/tovabbkepzes-ppk