Tantárgyaink

A pszichológia MA szakirányok közös részei

26 kredit értékben
Alaptárgyak mesterfokon
Készségfejlesztés (pl. kommunikáció, módszertan, statisztika, etika)

10 kredit értékben
Egybefüggő terepgyakorlat

20 kredit értékben
Szakdolgozat

6 kredit értékben
Szabadon választható kurzusok – javasolt a végzett szakirányhoz képest más pszichológia szakirány kurzusaiból megszerezni a 6 kreditet

Alapozó tárgyak tematikája

ALAPOZÓ TÁRGYAK
Elméleti alapozás a pszichológia alapterületein Fejlődéspszichológia
Kognitív pszichológia
Személyiségpszichológia
Szociálpszichológia
Szakmai törzsanyag Módszertani készségfejlesztés
Pályaszocializáció és pszichológus etika
Kommunikációs készségfejlesztés

Szakirányi tárgyak 68 kreditértékben – a szakirányi tárgyakat az alábbi linkeken lehet megtekinteni (a tárgyak tematikái még feltöltés alatt…!):

A pszichológia MA képzés tanterve:

  • Az MA mesterkurzusokhoz megfogalmazott ajánlásokat ld. a Pszichológia Hírek között a htts://elearning.elte.hu oldalon (csak ELTE PPK hallgatóinak)