Tanácsadás- és iskolapszichológia szakirány

Szakirányfelelős: Dr. Kollár Katalin egyetemi docens
TANÁCSADÁS- ÉS ISKOLAPSZICHOLÓGIA SZAKIRÁNY KÉPZÉSI CÉLJA

 • olyan – elsősorban a gyakorlatban dolgozó – szakemberek képzése, akik a gyermekkor, az ifjúkor és a felnőttkor szocializációs kérdéseiben egyaránt jártasak
 • akik, mind elméleti felkészültségükben, mind a gyakorlatban alkalmazható diagnosztikai és tanácsadási módszereikben rendelkeznek a különböző életkorú kliensekkel való foglalkozáshoz szükséges kompetenciákkal
 • alkalmazásuk elsősorban az óvoda- és iskolapszichológia, a nevelési tanácsadás, a pályatanácsadás, életvezetési tanácsadás és krízistanácsadás területeiként értelmezhető intézményekben képzelhető el
 • jártasak az egyéni, csoport-, és családi tanácsadás pszichodinamikai ismereteiben. Munkásságuk elsősorban a prevenció különböző szintjein nyújtható pszichológiai ellátásban hasznosítható. A fejlődés és a változás elősegítése a feladatuk, egyéni esetekben, csoportos és családi rendszerben egyaránt.

Hallgatóink a következő területeken szerezhetnek kompetenciákat:

 • Életvezetési, pár és családi tanácsadás
 • Pályaválasztási tanácsadás
 • Csoportos tanácsadás
 • Óvoda- és iskolapszichológia
 • Nevelési tanácsadás, krízisintervenció
 • Gyermekpszichodiagnosztika
 • Egészségpszichológiai tanácsadás

Kutatócsoportjaink és műhelyeink:

 • Differenciális pszichológia és tesztmódszertan szakcsoport
 • Iskolai tanulás kutatócsoport
 • Tanári pályaszocializáció kutatócsoport
 • Diáktanácsadó

Rendezvényeink

 • Iskolapszichológia továbbképzések
 • FETA Szakmai Nap

Partnereink

 • Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület (FETA)
 • Életvezetési Diáktanácsadó
 • Kortárs Segítők
 • Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Gyakorlóhelyeink

 • SOTE II. Gyermekklinika
 • Vadaskert Kórház és Szakambulancia
 • ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ
 • Budapesti Korai Fejlesztő Központ
 • Péterfy Sándor utcai Kórház és Rendelőintézet, Krízisintervenció
 • Nevelési tanácsadók és gyermekotthonok
 • Alapítványok (Ágacska, Lelki Egészségvédő Alapítvány, Kék Vonal, stb.)
 • Iskolák és óvodák

Szakirányunk tantárgyai

SZAKIRÁNYI MESTERKURZUSOK
Tanácsadás pszichológiai mesterkurzusok A tanácsadás elméleti irányzatai
Krízis-elméletek
Egyéni tanácsadás diagnosztikai módszerei
Egyéni tanácsadás
Pálya- és munkatanácsadás elmélete
Életvezetési tanácsadás
Csoportos tanácsadás
Iskolapszichológiai mesterkurzusok Iskolapszichológia
Fejlődéspszichopatológia
Szervezetelmélet és szervezetfejlesztés
Diagnosztikai módszerek a nevelési tanácsadásban és az iskolapszichológiában
Nevelés- és oktatáspszichológia
Gyermekpszichodiagnosztika
Társtudományi mesterkurzusok Pedagógia
Gyermekvédelem
Kulturális és szocializációs tényezők az egészségnevelésben
Tanulási nehézségek
SZAKMAI GYAKORLAT
Egybefüggő szakmai terepgyakorlat a tanácsadás és iskolapszichológia területén
A családi tanácsadás
Fejlődés-és kognitív pszichodiagnosztika
Krízisintervenciós módszerek
Nevelési tanácsadás
Pálya- és munkatanácsadás – gyakorlat
Választható szakmai gyakorlat Egészségpszichológiai tanácsadás
Személyiségfejlesztő csoportmunka az iskolában
Iskolai konzultáció
Segítő kapcsolati modellek speciális kollokvium
Teszt módszerek Rorschach-teszt 2.
Társadalmi integrációt segítő tanácsadás speciális kollégium
Gyermek és serdülő pszichiátria
Vezetett kutatómunka Kutatásmódszertan
Kutatások a tanácsadás területén
Iskolai szervezet vizsgálatai
Fejlődéspszichológiai kutatások
Kutatások az iskolapszichológiában
Preventív iskolai programok

‘ pl.: Tanácsadó csoportok vezetése; Tanácsadó-kliens kapcsolat; Diáktanácsadás
”pl: Tehetséggondozás, Rehabilitációs tanácsadás; Pszichológus identitás és pályaszocializáció; Jövőképtervezés a pálya tükrében; Drogfüggőség

A Tanácsadás- és iskolapszichológia szakirány részletezett tantervei:

A pszichológia mesterképzés tantervei:

Kattints a részletesebb ismertetőre:
Tanácsadás- és iskolapszichológia szakirány
Counselling and Educational Psychology MA Programme
További információk:

http://tanacsadastanszek.elte.hu
http://iskpszi.elte.hu