Kognitív pszichológia szakirány

Szakirányfelelős: Dr. Király Ildikó egyetemi docens
KOGNITÍV PSZICHOLÓGIA SZAKIRÁNY:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen zajló Kognitív pszichológia mesterképzés egy intenzív kutatásra építő program, amely a magasabbrendű megismerési folyamatok – mint az észlelés, figyelem, emlékezet, numerikus kogníció és nyelv – fejlődéspszichológiai és idegtudományi vizsgálatára fektet kiemelt hangsúlyt.

KÉPZÉSI CÉLJA:

 • a a kognitív pszichológia és határtudományainak széles területén „state of the art” elméleti ismeretek átadása és a kutatásban használható módszerek készség szintű elsajátíttatása
 • a szakirány széles alapozása a tipikus fejlődéssel és fejlődési zavarokkal kapcsolatos ismerteket is magában foglalja
 • szakirány vállalt célja az alapozást követő szakmai leágazás lehetősége a modern fejlődéspszichológia gyakorlati és a kognitív pszichológia és neuropszichológia kutatási és/vagy gyakorlati irányaiban.

A kutatási gyakorlatok adják a képzés gerincét, a következő területeken:

 • kognitív idegtudományi specializáció
 • az észlelés és megismerési képességek viselkedéses korrelátumainak feltárása
 • kognitív fejlődés, mégpedig a magasabbrendű kognitív funkciók és a társas megismerés fejlődésének tanulmányozása

Módszertani képzéseink:

 • Elektrofiziológiai labor
 • Agyi képalkotó eljárások
 • Neuropszichológia
 • Programozás
 • Szemmozgás labor
 • Babalabor

Kutatócsoportjaink:

 • Matematikai Megismerés Csoport
 • MTA Fejlődés-pszichofiziológiai Csoport
 • Társas Elmék Kutatócsoport

A vizsgálódás módszerei:

 • Viselkedéses kísérletek
 • Pszichofizika, elektrofiziológia (EEG, EKP)
 • Képalkotó eljárások
 • Szemmozgáskövetés

Rendezvényeink:

 • ELTE Kognitív Péntek

Partnereink és gyakorlóhelyeink

 • MTA Pszichológiai Kutatóintézet
 • ELTE KPT
 • Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
 • Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház
 • Budai Gyermekkórház Epilepszia Osztály
 • AVEC Pszichoterápiás Intézet
 • Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

Szakirányunk tantárgyai

SZAKIRÁNYI MESTERKURZUSOK
Kognitív pszichológiai mesterkurzusok Észlelés (kitüntetett ingerek, komputáció, stb.)
Emlékezet
Nyelv, gondolkodás, tudat
Magatartásszabályozás, viselkedésvezérlés
Magasabbrendű kognitív folyamatok
Neuropszichológia
Pszicholingvisztika
Fejezetek a kognitív pszichológia területeiről
Fejezetek a kognitív fejlődéspszichológia területéről
Társtudományi alapozás
Kognitív idegtudomány
Neurogenetika és viselkedésgenetika
SZAKMAI GYAKORLAT
Megismerő funkciók
Fejlődéskutatás
Laborgyakorlatok 1. Kísérlettervezés és adatelemzés
Laborgyakorlat 2. Szakirányon belüli specializáció
Neuropszichológia gyakorlat
Evolúciós és-vagy fejlődéspszichológia
Vezetett kutatómunka Egybefüggő szakmai terepgyakorlat

A pszichológia mesterképzés tantervei:

Kattints a részletesebb ismertetőre:
Kognitív pszichológia szakirány
Cognitive Psychology MA Programme
További információk: http://kognitiv.elte.hu