Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia szakirány

Szakirányfelelős: Dr. Balázs Judit egyetemi docens
FEJLŐDÉS- ÉS KLINIKAI GYERMEKPSZICHOLÓGIA SZAKIRÁNY KÉPZÉSI CÉLJA:

 • a tipikus és atipikus fejlődés területén korszerű elméleti és módszertani tudás nyújtani átfogó diagnosztikai munka, terápia, saját kutatómunka végzéséhez gyermekekkel foglalkozó intézményekben.

Hallgatóink a következő területeken szerezhetnek kompetenciákat:

 • Pszichopatológia
 • Diagnosztika folyamata
 • Terápiás lehetőségek
 • Kutatások a fejlődéspszichológia és a klinikai gyermekpszichológia területén

Kutatócsoportjaink:

 • Alkalmazott Fejlődéspszichológiai Kutatócsoport
 • Fejlődés-pszichofiziológiai Kutatócsoport
 • Társas Elmék Kutatócsoport
 • Gyermekkori Pszichés Zavarok Kutatócsoport

Rendezvényeink

 • Gyermeknap az ELTE-n

Partnereink és gyakorlóhelyeink

 • Vadaskert Alapítvány Gyermekpszichiátriai Kórház és Szakambulancia
 • Heim Pál Kórház Mentálhigiénés Központ
 • Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – Vecsés
 • Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány
 • Nemzetközi Cseperedő Alapítvány
 • Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
 • Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat V. Kerületi Tagintézménye
 • Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. Kerületi Tagintézménye (Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó)

Szakirányunk tantárgyai

SZAKIRÁNYI MESTERKURZUSOK
Fejlődéspszichológiai mesterkurzusok Kognitív fejlődés-idegtudomány
Fejlődéspszichopatológia
Családi szocializáció
Intézményes gyermeknevelés
A társas megismerés és fejlődése
Gyermekklinikai mesterkurzusok Gyermekpszichodiagnosztika
Gyermek és serdülő pszichiátria
Gyermekpszichoterápiás irányzatok
Pszichofarmakologia
Gyermekvédelem
Szakirányú speciális kurzusok(2 választandó) A korai kötődés és zavarai
Gyermek és serdülő szuicid magatartás
Autizmus spektrum zavarok
Figyelemhiányos és diszruptív viselkedési zavarok
Egészségmagatartás és egészségfejlesztés serdülőkorban
Családdinamika – fejlődés és interakció a családban
Társtudományi mesterkurzusok Kvantitatív és molekuláris viselkedésgenetika
Fejlődésneurológia
SZAKMAI GYAKORLAT
Egybefüggő szakmai terepgyakorlat
Kognitív képességek mérése
A diagnosztizálás folyamata
Prevenció és intervenció
Fejlődés-neuropszichológia
VEZETETT KUTATÓMUNKA
Vezetett kutatómunka (kötelező) Fejlődési és gyermekklinikai kutatások módszertana
Vezetett kutatómunka (választható) Gyermekpszichiátriai kutatások
Serdülőkori egészségmagatartás és devianciák kutatása
Kötődési kutatások
Kutatások az emlékezetfejlődés területén
Kutatások a társas fejlődés területén
Magasabbrendű kognitív folyamatok – kutatások a tipikus és atipikus fejlődés különböző területein

A pszichológia mesterképzés tanterve:

Kattints a részletesebb ismertetőre:
Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia szakirány
Developmental and Clinical Child Psychology MA Programme
További információk: http://fejlodespszichologia.elte.hu


Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – Vecsés
Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány
Nemzetközi Cseperedő Alapítvány
Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat V. Kerületi Tagintézménye
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. Kerületi Tagintézménye (Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó)