Felvételi információk

Pszichológia MA képzése kizárólag pszichológia BA diplomával lehet jelentkezni.
Nappali képzés
Képzési idő: 4 félév
Irányszám
állami ösztöndíjas: 50<120, önköltséges: 1<23.
Oklevélben szereplő végzettség megnevezése: okleveles pszichológus
Önköltség: 398 000Ft

A felvételi eljárás során 100 pont szerezhető összesen:

1. HOZOTT PONTOK (20 pont) az alapképzési vagy ennek megfeleltethető oklevél minősítéséből számítandók a következők szerint: elégséges = 0, közepes = 10, jó = 17, jeles = 20 pont

2. REFERENCIAMUNKA (25 pont) írásbeli szakmai dolgozat, melynek értékelési szempontjai a következők (minden összetevő legfeljebb 5-5 ponttal értékelhető):

 • a vizsgált kérdés szakirodalmi megalapozottsága, kreativitása; a hipotézis(ek) szabatos megfogalmazása
 • megfelelő kutatási módszer(ek), statisztikai hipotézisellenőrző eljárás(ok) választása, és azok alkalmazásának világos bemutatása,
 • az eredmények áttekinthető, statisztikai-módszertani és szakterületi szempontból is megalapozott bemutatása,
 • a saját eredmények elhelyezése a téma kutatásában, önreflexió a vizsgálat erősségeire, gyenge pontjaira,
 • összbenyomás a referenciamunkáról.

A beküldött munka lehet bármely olyan írásbeli szakmai dolgozat, amely a jelentkező saját alkotása (műhelymunka, gyakorlati dolgozat, szemináriumi dolgozat, szakkollégiumi kutatási beszámoló, szakmai cikk, tanulmány, stb.). A jelentkező készíthet a jelen felvételi céljából új, önálló dolgozatot, amely lehet egy korábbi munkájának továbbfejlesztett változata. Abban az esetben, ha a dolgozat megjelent, vagy formális oktatás keretében bemutatott anyag volt, akkor a beadott dolgozaton fel kell tüntetni, hogy az milyen keretben, milyen műfajban készült (pl. Szociálpszichológiai műhelymunka, vagy Affektív Pszichológiai gyakorlati dolgozat, stb.), vagy a megjelenés helyét (pl. a Tudományperspektívában megjelent tanulmány). A dolgozat terjedelme maximum 15 szöveges oldal (ezen felül lehetnek a mellékletek, formai megkötés nincs).
Társszerzős munkák esetén %-osan fel kell tüntetni, hogy mennyi a jelölt saját része a végső dolgozatban.

3. SZÓBELI VIZSGA – angol nyelvű cikk megvitatása magyarul: elméleti háttér, kritikus módszertani elemzés, statisztikai eljárások, formanyelv értelmezése, angol szaknyelvi tájékozottság, eredmények elhelyezése a szakterületen.  (25 pont).

Példa cikkek az MA felvételihez és a felvételi menete elérhető a https://elearning.ppk.elte.hu/course/view.php?id=38 felületen. A belépési kód (felhasználónév és jelszó) kiküldése az MA felvételire jelentkezett hallgatók számára levélben történik. Ebben az esetben nem a NEPTUN-kóddal kell bejelentkezni a felületre, hanem a kezdőoldalon a Bejelentkezés felhasználónévvel nyomógombra kattintva a levélben kiküldött belépési kóddal.

4.  BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE (összbenyomás), a motivációs levél és a szakmai önéletrajz értékelése (legfeljebb 20 pont).

5. TÖBBLETPONTOK: bármely igazolt jogcím alapján 5, angol nyelvből tett C1 komplex nyelvvizsga esetén 5, a pszichológia OTDK vagy Kardos Lajos  pszichológia verseny első három helyezettje 5 többletpontot kap. A többletpontok száma legfeljebb 10.

Mesterképzési szakra csak az a jelentkező vehető fel, akinek felvételi összpontszáma eléri a minimum 50 pontot.
Ha az 1-4 pont bármelyikében a hallgató 0 pontot szerez, nem nyerhet felvételt az ELTE MA képzésébe.

Határidők és időpontok 2016-ban:

Minden dokumentumot papír alapon szükséges eljuttatni személyesen vagy postai úton a Kar Információs és Felvételi Irodájába, emailen  történő beküldés nem fogadható el. Valamennyi a Karra eljuttatott dokumentumot a felvi.hu-ra is szükséges feltölteni, ennek hiányában a
jelentkezőt kizárhatják a felvételi eljárásból. Postacímünk: ELTE PPK Információs és Felvételi Iroda 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.

febr. 15. – jelentkezés

Tájékozódás a www.felvi.hu-n – folyamatosan

március 31. – motivációs levél és szakmai önéletrajz beküldése

május 27. – referenciamunka beküldése (a fenti dokumentumokat a következő postacímre kell eljuttatni: ELTE PPK Felvételi Iroda 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.; személyes ügyfélfogadás: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. I. em. 110.)

június 21-24. – szóbeli felvételi (helyszín: ELTE PPK Pszichológiai Intézet, 1064 Budapest, Izabella u. 46.)

július 12. – Módosítások, dokumentummásolatok benyújtásának végső határideje (elektronikusan vagy Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190 postacímen, ld. www.felvi.hu)

július 26. – Ponthatárok, a felvételi eredmények várható kihirdetése

Felvételi eredmények megtekintése (a későbbiekben):

Specializáció választás

 • A felvételi döntés után lehet megjelölni azt, hogy mi az preferált sorrend a specializáció választásban. A specializációk kapacitása korlátozott. Az, hogy ki melyik specializációra jut be, függ a szakirány kapacitásától, a jelentkezések számától és a jelentkezők felvételi eredményétől, ezért a specializáció megválasztásakor mindenképpen indokolt több, akár mind az öt szakirány sorrendbe állítása.
 • Specializációt csak akkor lehet választani, ha a hallgató a beiratkozási nyilatkozatot megírta, és utána bejelenti, hogy a következő félévben aktív vagy kihagyó lesz a jogviszonya.
 • A pszichológia MA szakon a szakirányválasztásra júl. 25-től aug. 14-ig van lehetőség. Mivel a bejutást nem befolyásolja az, hogy ki mikor választott  specializációt, nincs jelentősége annak, hogy a rendelkezésre álló időszakban mikor végzi el a fenti feladatot.
 • A specializációkra való bekerülés az összesített felvételi pontszám rangsora alapján, automatikusan történik, tehát minél jobb eredményt ért el valaki a felvételin, annál nagyobb az esélye, hogy az általa elsőnek megjelölt specializációra nyer felvételt. Ha esetleg nem jut be az Ön által első helyre sorolt specializációra, akkor a másodikat választók eredményei közé sorolódik be a felvételi pontszáma, és így tovább.
 • Ha valaki egyáltalán nem választ specializációt, vagy az ötnél kevesebb specializáció választása miatt nem jutna be az általa választott specializációk egyikére sem, akkor véletlenszerű besorolással a legkevésbé zsúfolt specializációra kerül be.
 • A szak 120 kredites keretén belül egyetlen specializáció elvégzésre van csak lehetőség. Ha valaki újabb specializációt is el akar végezni, akkor ezt a szakra való újabb felvételi után teheti meg.
 • Specializáció váltásra csak a következő felvételi időszak után, a frissen felvett hallgatók eredményeivel versenyezve van lehetőség. A megkezdett képzés megszerzett kreditjei azonban a specializáció váltással nem vesznek el, ezért a 120+12 kredit fölött az általános szabályok szerint költségtérítést fizetnie kell az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak is.

Kiegészítő információk:

Elérhetőségek

Email:

Telefon:

 • 461-4575

Személyesen:

 • Információs és Felvételi Iroda (1075 Budapest,  Kazinczy u. 23-27. I. emelet 110. szoba)