Diplomaszerzés

A szakdolgozati téma kiírásokat lásd a tanszékek oldalain!

Az MA diploma jegye az alábbi pillérek átlaga kerekítve:

 • tanulmányi átlag: a teljes képzés összes tárgyának az átlaga, egyenlő súllyal,
 • szakdolgozat átlag: a két bíráló által adott jegy és a védés átlaga (a védés jegye: a prezentálás és a részkérdésekre adott felelet alapján alakul ki),
 • szakmai felelet: a szakdolgozat bírálói által előre megjelölt 2-2, szakdolgozathoz köthető témák közül egynek a kifejtése, melyet az államvizsgán az Államvizsga Bizottság választ ki.

I. helyezett OTDK dolgozat elfogadása szakdolgozatként

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián fődíjat vagy első díjat nyert pályamunka szakdolgozatként történő elfogadását minden esetben kérvényezni kell a szakgazdánál. A szakgazda engedélyezheti, hogy az I. helyezett pályamunka külön bírálat nélkül, jeles minősítéssel elfogadásra kerüljön, azonban a pályamunkát készítő hallgatók záróvizsgát kötelesek tenni.

Több szerző esetén a szerzőknek nyilatkozniuk kell a szerzőségről.

A diplomamunkának ebben az esetben is meg kell felelnie az előírt formai követelményeknek, azzal a kivétellel, hogy a konzultációs lap helyett itt szerepeljen a témavezető és intézetvezető által aláírt űrlap.

A szakdolgozat a két bírálati jegy helyett automatikusan megkaphatja a jeles értékelést, azonban a szakdolgozónak részt kell vennie a védésen, illetve szakmai feleletet kell tennie, melyekre külön értékelést kap (ld. fennebb).

Témavezetés

 • Témavezetőnek felkérhető olyan belső – elsősorban tanszéki – oktató, aki legalább PhD fokozattal rendelkezik.
 • Kivételes esetben nem minősített oktató is vállalhat szakdolgozót, de ilyenkor a kettős témavezetés elve alapján a tanszék vezetője második, a szükséges fokozattal rendelkező témavezetőt is kijelöl.
 • Külsős témavezető esetében kizárólag PhD (vagy magasabb) fokozattal rendelkező kolléga vezethet szakdolgozatot, ilyenkor második témavezetőt felkérni / kijelölni nem kötelező, de ajánlott.

 

A tanulmányaikat 2016/2017-es tanév szeptemberétől megkezdő hallgatók számára a diplomamunka két kötelező részből tevődik össze: kutatási részből és alkalmazott részből. A két rész két eltérő dolgozat leadását jelenti két eltérő időpontban. Lásd alább a pontosításokat:

Lásd még:

Fontos határidők (ha hétvégére esik, a rákövetkező hétfő):

 • szakzáróra jelentkezés:
  tavaszi félévben március 20.,  őszi félévben október 20.
 • szakdolgozat bejelentése:
  tavaszi félévre október 15., őszi félévre május 15.
 • szakdolgozat leadási határideje:
  tavaszi félévre április 20., őszi félévre november 20.
 • MA szakzárók időpontjai a 2015/2016-ös tanév őszi félévében (időszerűsége függvényében aktualizálva):

Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Szakirány: 06.8-9. (IZU 305)
Klinikai- és Egészségpszichológia Szakirány: 06.7-8-9. (IZU 403, 405 és 411)
Kognitív Pszichológia Szakirány: 06.03. (IZU 305)
Tanácsadás- és Iskolapszichológia Szakirány: 06.8-9. (IZU P1 és P2)
Társadalom- és Szervezetpszichológia Szakirány: 06.8-9. (IZU 206)

További információk, letölthető dokumentumok: