MA képzés

A pszichológus MA általános képzési célja:

  • olyan pszichológus szakemberek kiképzése, akik mesterfokon birtokolják a pszichológiatudomány elméleti ismereteit, módszereit,
  • járatosak a pszichológia több ágában,
  • rendelkeznek a pszichológus szakma azon készségeivel és technikáival, amelyeket képesek az egyének vagy csoportok, szervezetek megismerésére és fejlesztésére használni.
  • cél továbbá korszerű elméleti és gyakorlati tudásanyag közvetítése,
  • a szakmai készségek és a hivatástudat olyan szintű kiépítése a pszichológiatudomány terén, amely a pszichológus hivatás önálló mesterszintű gyakorlásához a szakirányú továbbképzésekben való részvételhez és a doktori iskolákban történő továbbtanuláshoz biztos alapot ad.

A pszichológus mester jellemzője a széles körű és integrált szakmai-elméleti tudás, a tudományos ismeretek módszertanának alkotó szellemű alkalmazása, pszichológiai érzékenység, a személyiség erőforrásainak kiaknázásával elért, magas fokú hivatástudattal kísért, kommunikációs hatékonyság.


A pszichológia mesterképzés tanterve:

Az aktuális tanév rendje: