Doktori Iskola

Az ELTE-n a pszichológiai doktori képzés 1993-ban indult, s kezdettől széles pszichológiai spektrum jellemezte: keretei között egyaránt teret kapott az alap- és az alkalmazott kutatás, illetve egyaránt képviseletet nyertek a pszichológia különböző tudományágai. A program – a pszichológiai tudományok differenciáltságának, az ELTE oktatási kapacitásának és a művelt tudományágak szerteágazóságának megfelelően – eleve összetett volt és több ágra tagolódott, ugyanakkor ezek az ágak kezdettől össze is fonódtak, integratív egységet képeztek. Az elmúlt 20 év során a program kisebb mértékben átalakult, amit részben az egyes tudományágak fejlődése, alakulása, részben személyi változások, részben pedig a Doktori Iskola átstrukturálása indokolt.

A Pszichológiai Doktori Iskola vezetője:
Dr. Oláh Attila egyetemi tanár
e-mail: olah.attila@ppk.elte.hu


A Tudományos Bizottság elnöke:
Prof. Dr. Hunyady György egyetemi tanár, az MTA r. tagja
e-mail: hunyady.gyorgy@ppk.elte.hu


A Doktori Iskola titkára:
Dr. Kende Anna egyetemi docens
tel.: +36-1-461-2681; +36-1-461-2682; +36-1-461-4500/5605
e-mail: kende.anna@ppk.elte.hu


A Doktori Iskola ügyintézője:
Hajdú Noémi ügyvivő szakértő
cím: 1064 Budapest, Izabella utca 46.
tel.: +36-1-4500/5659
fax: +36-1-461-2650
e-mail: hajdu.noemi@ppk.elte.hu


A Doktori Iskolában jelenleg az alábbi programok működnek (a modulokról bővebben itt tájékozódhat):


A Doktori Iskolában jelenleg az alábbi modulok működnek (a modulokról bővebben itt tájékozódhat):

További információk: http://pszichologia.phd.elte.hu