Záróvizsga

A záróvizsga menete

 • A záróvizsga egy szóbeli részből áll, de részét képezik a tantervben szereplő szakterületi szigorlatok is az alábbiak szerint.
 • A négy szakterületi (általános/affektív pszichológia, fejlődéslélektan, személyiségpszichológia, társadalom-lélektan) szigorlat önálló érdemjeggyel kerül értékelésre. Ezek sikeres teljesítése a szóbeli vizsgára bocsátás feltétele (ld. továbbá HKR 68-74 §).

 

A záróvizsga és a szakdolgozat végső jegye

 • A szakdolgozat végső jegye a műhelymunkákkal és a szóbeli záróvizsga első feleletével (műhelymunka bemutatása) szerzett jegyek átlagolásával áll elő.
 • A záróvizsga végső jegye a szakterületi szigorlatokon és a szóbeli vizsga második feleletén (szakmai önreflexió összefoglalása) szerzett jegyek átlagolásával áll elő.

BA Diploma jegy: Az alábbi 10 jegy matematikai átlaga (minden jegy egyenlő súllyal véve):

 • a 4 műhelymunka jegye,
 • a 4 szigorlat jegye,
 • a szóbeli prezentáció jegye,
 • szakmai önreflexiót összefoglaló felelet jegye.

A záróvizsga bizottság összetétele:

 • Minden szakterületről 1-1 ELTE-s tag, (köztük a bizottság elnöke)
 • Egy külsős tag (aki az ELTE-vel nincs közalkalmazotti viszonyban

Lásd még az alábbi anyagokat azzal a kiegészítéssel, hogy a 4 írásbeli vizsgát a 2009-és a rákövetkező évfolyamok esetén a 4 szigorlat helyettesíti.

Érvényes a tanulmányaikat 2016/2017-es tanév szeptemberétől megkezdő hallgatók számára:

Lásd még:

A szakon a szakdolgozatot az alaptudományok (általános pszichológia, személyiségpszichológia, fejlődéslélektan, társadalomlélektan) területén a műhelymunkák keretében készült módszertani karakterű dolgozatok alapozzák meg.

A szigorlat követelménye a pszichológia alaptudomány szakágainak ismeretanyagát átfogó, előre meghatározott kérdéssorból származó tétel kidolgozása és kifejtése.

Záróvizsgára való jelentkezés:

 • http://pk.elte.hu/zarovizsga/
  Megjegyzés a kitöltéssel kapcsolatban: pszichológia szakon a szakdolgozat címére és konzulensre vonatkozó szövegmezőkbe egyszerűen “Portfolió” a beírandó szöveg

Fontos időpontok, határidők (ha hétvégére esik, akkor a rákövetkező hétfő):

 • szakzáróra jelentkezés határideje:
  tavaszi félévre március 20., őszi félévre október 20.
 • szakdolgozat benyújtásának határideje:
  tavaszi félévre június 2., őszi félévre január 2.

BA záróvizsga írásbeli időpontok:
Általános: 2016. Május 18. K, 8.30-9.30-ig IZU 422 számítógépterem
Személyiség: 2016. Május 24. K, 12.00-13.00-ig IZU 422 számítógépterem
Fejlődés: 2016. Május 27. H, 8.30-10-ig IZU 305
Társadalom: 2016. Június 1. Cs, 8.30-10-ig IZU 201
Pótnap (minden tárgyból): 2016. Június 6.  H, 8.30-10-ig IZU 422 és 305.

 • szóbeli vizsga időpontja: 2016.06.14-15. 9-16 óra között

1.    bizottság – IZU 116.

Varga Katalin (elnök)
Hevesi Krisztina
Sallay Viola (külső tag)

2.    bizottság – IZU 206.

Kende Anna (elnök)
Miklósi Mónika
Miklós Martina (külső tag)

3.    bizottság – IZU 201

Szabó Laura (elnök)
Nagy Henriett
Nyúl Boglárka  (külső tag) (csak június 14-én!)
Bolló Henrietta (külső tag) (csak június 15-én!)

4.    bizottság – IZU 305

Balázs Judit (elnök)
Ragó Anett
Bálint Mária (külső tag)

5.    bizottság – IZU 411

Nagy János (elnök)
Oláh Katalin
Horváth Lili (külső tag)

 

2016. június 20-án ELUP-os hallgatók záróvizsgái:

1.    bizottság – IZU 206
Katona Nóra (elnök)
Józsa Emese
Lantos Nóra (külső tag)

2.    bizottság – IZU 305
Balázs Judit (elnök)
Berkics Mihály
Ferentzi Eszter (külső tag)

Póttag mindhárom nap:
Hadarics Márton
Szabó Zsolt Péter

További információk, letölthető dokumentumok: