Tantárgyaink

ALAPOZÓ TÁRGYAK
Közös ági közös tárgyak Filozófia- és pszichológiatörténet
Tanulás, kommunikációs készségfejlesztés
Szakmai alapozó tárgyak Bevezetés a pszichológiába
Pszichometria és módszertani alapismeretek
Élettan és anatómia 1.
Élettan és anatómia gyakorlat
Élettan és anatómia 2.
Magatartásgenetika
Evolúciós pszichológia
Kultúra és szocializáció
Statisztika
Statisztika gyakorlat
Közgazdaságtan és magatartástudomány
SZAKMAI TÖRZSANYAG
Általános szakterületi ismeretek

Alaptudományi tanulmányok Kognitív pszichológia 1.
Kognitív pszichológia 2.
Kognitív pszichológia 3.
Kognitív pszichológia gyakorlat
Affektív pszichológia
Affektív pszichológia gyakorlat
Általános pszichológia műhelymunka
Általános/Affektív pszichológia szigorlat
Személyiséglélektan 1.
Személyiséglélektan 1. gyakorlat
Személyiséglélektan 2.
Személyiséglélektan 2. gyakorlat
Személyiséglélektan műhelymunka
Személyiségpszichológia szigorlat
Fejlődéslélektan 1.
Fejlődéslélektan 1. gyakorlat
Fejlődéslélektan 2.
Fejlődéslélektan 2. gyakorlat
Fejlődéslélektan műhelymunka
Fejlődéslélektan szigorlat
Társadalomlélektan 1.
Társadalomlélektan 1. gyakorlat
Társadalomlélektan 2.
Társadalomlélektan 2. gyakorlat
Társadalomlélektan műhelymunka
Társadalom-lélektan szigorlat
A pszichológia alkalmazása és története Bevezetés a neveléspszichológiába
Fejezetek az alkalmazott pszichológiából
Pszichológus etika és jog
SZAKMAI TÖRZSANYAG
Differenciált szakmai ismeretek
Határtudományok és differenciált kutatásmódszertan Neurológia
Kísérleti/általános pszichológia módszertan
Személyiségpszichológia módszertan
Fejlődéspszichológia módszertan
Társadalomlélektan módszertan
Pszichofiziológia
Viselkedéselemzési készségtárgyak
Választható alaptudományi tanulmányok Fejezetek a pszichológiából
A Pszichológia alkalmazásának főbb területei Bevezetés a klinikai pszichológiába
Klinikai gyakorlat
Bevezetés az egészségpszichológiába
Bevezetés a munka- és szervezetpszichológiába
Bevezetés a tanácsadás pszichológiába

A Kognitív pszichológia, Affektív pszichológia, Személyiséglélektan, Fejlődéspszichológia és Társadalom-lélektan tárgyai esetén a leírásokban az 1., 2. tárgyak, a gyakorlatok és a műhelymunka leírásai egyaránt megtalálhatók. Ezért ismétlődnek a leírások.

A pszichológia alapképzés tanterve:

Megtekinthető továbbá az alábbi linken:

http://tanulmanyi.pk.elte.hu/info/tantervek-ppk