Műhelymunka

Figyelem!!!!

2012-ben megszűnt az egyetemi közös eLearning rendszer, amelyen eddig a BA szakdolgozati portfóliókhoz tartozó műhelymunkákat (továbbiakban MM) is gyűjtöttük. A MM-kat ezután az új, kari eLearning rendszerben (elearning.ppk.elte.hu) tartjuk nyilván, azaz itt gyűjti mindenki össze a portfólióját, és itt történik a teljes MM-k témavezetői értékelése is.

 

Ehhez szükséges, hogy azok is regisztráljanak a PPK új eLearning rendszerébe, akik ezt eddig még nem tették meg.

A részletes teendőket és útmutatót a teendőkről ld. itt:
MM áthelyezése az új elearning rendszerbe – Hallgatói útmutató
MM áthelyezése az új elearning rendszerbe – Oktatói útmutató

MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYEK RENDJE (MM)

FIGYELEM! A 2016/2017-es tanévben tanulmányaikat megkezdő hallgatók számára az alábbiak azzal a változtatással érvényesek, hogy a 4 műhelymunkából csak 1 műhelymunka teljes munka, a másik 3 műhelymunka valamely részkészség/részfeladat (a továbbiakban műhelymunka készség). Ennek fényében változik a szakdolgozati követelmény is, ld. a BA záróvizsgával kapcsolatos információkat: http://pszichologia.elte.hu/oktatas/ba-kepzes/zarovizsga-ba/

Az alábbi információk minden korábbi évfolyamra érvényesek a 2015/2016-os tanévben tanulmányaikat megkezdőkig bezárólag:

•    A 4 műhelymunkából csak 2 műhelymunka teljes munka.
•    A másik 2 műhelymunka teljesítés valamely részkészség/részfeladat (a továbbiakban műhelymunka készség). Utóbbi esetben műhelymunka dolgozat nem készül, csak rövid – maximálisan 2-3 oldalas, de akár ennél rövidebb –  összefoglaló.
•    A hallgató feladata: mind a négy műhelymunka feltöltése az e-Learning rendszerbe, s ennek megtörténtéről a műhelymunka vezető oktató értesítése. Fontos, hogy a hallgatók csak a végleges változatot töltsék fel a rendszerbe PDF-ben!

A tanrendben mindkét műhelymunka fajta ugyanúgy jelenik meg:
•    a MM-k meghirdetéskor az oktatónak meg kell jelölnie, hogy az melyik műhelymunka műfajra vonatkozik (készség vagy teljes műhelymunka-e)
•    egy oktató meghirdethet teljes MM-t is, és készség MM-t is, vagy csak ezt, csak azt.
•    a teljes (nagy) műhelymunka típus esetében az oktató a jegyet a NEPTUN mellett az e-Learning rendszerben is megadja a szöveges értékelésben, a készség (kis) műhelymunka esetén ez nem szükséges. Szöveges értékelés azonban KIZÁRÓLAG a teljes műhelymunkákról készül az e-Learning rendszerben az erre kialakított értékelőlap használatával. Az értékelő lap letölthető itt: Forma az oktatói szöveges értékeléshez

Továbbra is követelmény, hogy a hallgató által elvégzendő 4 műhelymunka a 4 szakterületről legyen.
A hallgató szabadon dönthet, hogy melyik fajta műhelymunkát melyik szakterületen írja.
Minden MM kap jegyet, ám csak a „teljes” műhelymunka kap szöveges tanári értékelést.

A portfólió beadásának feltétele, hogy legyen minimum 2 olyan teljes MM, ami tanári véleménnyel zárul.

A meghirdetett műhelymunkák elérhetők a tanszékek oldalain.

A műhelymunkák feltöltésének/leadásának határideje: tanszékkel/oktatókkal való előzetes egyeztetés alapján történik.

Kapcsolódó információk: A plágiumügyek intézeti szintű szabályozása

A dolgozat elkészítéséhez lásd még az Útmutató tudományos közlemények felépítéséhez I. dokumentumot.
Hivatkozni lehet rá a következő formában: Urbán, R., Varga, K., Balázs, J. (2014) Útmutató tudományos közlemények felépítéséhez I. Forrás: http://pszichologia.elte.hu/ (Letöltve: ……….). Elfogadt a Pszichológiai Intézet Intézeti Tanácsa 2014.10.07-én.