BA képzés

Az ELTE-n folyó pszichológus alapképzés célja

  • olyan viselkedéselemző szakemberek kiképzése, akik birtokolják a pszichológia tudomány elméleti alapismereteit, alapvető módszereit,
  • alapszinten járatosak a pszichológia alkalmazotti ágaiban,
  • rendelkeznek a pszichológus szakma azon készségeivel és technikáival amelyeket kiemelten a viselkedésmérés és vizsgálat terén képesek az egyének, csoportok és szervezetek megismerésére és fejlesztésére használni,
  • cél olyan korszerű elméleti és gyakorlati tudásanyag közvetítése, a szakmai készségek és a hivatástudat olyan szintű kiépítése a pszichológia tudomány terén, amely a pszichológus mesterképzésben való részvételhez biztos alapot ad,
  • a képzés biztosítja továbbá a tanári pálya alapmoduljainak az elsajátítását és olyan nevelési, kommunikációs és humánfejlődési ismereteket nyújt, amelyek a pedagógia és az andragógia mesterszakhoz is megfelelőek.

A szak tanterve a fenti célkitűzéseknek megfelelően a pszichológiatudományának elméleti ismereteire törzsanyagára nagy hangsúlyt helyezve kiemelten kezeli és alaptudományi területenként (általános-, fejlődés-, személyiség-, szociálpszichológia) tárgyalja a módszertant   valamint a legfontosabb alkalmazotti ágak (klinika, egészség, munka és szervezet, tanácsadás, nevelés) művelésére felkészítő gyakorlati tárgyakat  és a viselkedéselemzés készségeit és kompetenciáit kiépítő foglalkozásokat (önismereti, interakciós, módszertani) nagy kredit volumennel tartalmazza.

Jellemzője a tantervnek, hogy az alapozó ismeretekhez és a törzsanyaghoz is  speciális területeken való elmélyülést kínáló tárgyakat nyújt és választási lehetőséget ad az alkalmazás speciális területeire való betekintés vonatkozásában. A képzési ági közös választékban a pedagógia és az andragógia szak igényeire is figyelemmel a tanterv olyan tárgyakat kínál amelyekben a pszichológiatudomány széleskörben felhasználható ismereteivel a tanulás és szocializáció általánosítható elveivel valamint a statisztika tudományának alapjaival ismerkedhetnek meg a hallgatók.

2014 Kari Nyílt Napok – tájékoztató előadás a pszichológia BA képzésről:

A pszichológia alapképzés tantervei:

Az aktuális tanév rendje: