Oktatás

A szak oktatásának előzményei az 1960-as évekre nyúlnak vissza, ekkor készült el a pszichológia mint szakpárban oktatott bölcsész szak első tanterve, és ide datálható a pszichológus szakma önálló gyakorlására feljogosító diplomát adó képzés indulása az ELTE Bölcsészettudományi Karán, az országban elsőként (1963.). Az ELTE BTK pszichológia tanszékeinek szakmai irányítása mellett már a 70-es években nemzetközileg is elismert és elfogadott tartalmú és differenciáltságú képzés teremtődött meg a karon, amely évente 30-40 főnek adott diplomát klinikai, munka- és pedagógiai pszichológiai specializációval.

A szak képzésében jelentős változást és tartalmi gazdagodást hozott a pszichológia önálló szakká válása és a posztgraduális szakképzés rendszerének a kiépülése 1973-tól kezdődően. A pszichológiatudomány differenciálódásával lépést tartva a karon a pszichológia alapterületeinek oktatására és tudományos művelésére specializálódott tanszékek alakultak, és kezdetben a Pszichológiai Tanszékcsoport, majd a kilencvenes évektől kezdődően a Pszichológiai Intézet, mint szakgazda szervezi és teremti meg a szak oktatásának tudományos bázisát (jelenleg 9 országosan ismert tudományos műhely működik az ELTE-n), és biztosítja a nemzetközileg is versenyképes képzés feltételeit.

Az ELTE-n folyó pszichológusképzésben már a kilencvenes évektől kezdődően megjelent a többszintűség (alapozó tanulmányok, programok és szakirányok), és a tanegységek rendszerének bevezetésével a kreditrendszerű tanulmánytervezés alapjai is megteremtődtek. Mindezek alapján az ELTE jelenlegi (az országban legnagyobb kínálattal rendelkező és legdifferenciáltabb pszichológus képzést nyújtó) képzési struktúrájának a BA és MA rendszerre történő átállása zökkenőmentesen valósult meg, az új rendszerű oktatás tudományos bázis intézményei, szakterületi kutatóműhelyei és képzési egységei egyértelműen rendelkezésre állnak.

Az aktuális tanév rendje: