Munkatársak

A

Aczél Balázs egyetemi adjunktus
Adbulwahidné Szilveszter Andrea tanulmányi ügyintéző
Andrek Andrea egyetemi tanársegéd


B
Balázs Judit egyetemi docens
Bányai Éva
professor emeritus
Barkóczi Ilona professor emeritus
Becker György címzetes egyetemi docens
Berczik Anna Krisztina egyetemi tanársegéd
Berentés Éva egyetemi adjunktus
Berkics Mihály egyetemi adjunktus
Bernáth László főiskolai docens
Bíró Eszter egyetemi adjunktus
Biróné Mudra Zsuzsanna intézeti és tanszéki ügyintéző
Boronkainé Rácz Judit címzetes egyetemi docens
Brózik Péter egyetemi tanársegéd


C
Czigler István egyetemi tanár
Csépe Valéria egyetemi tanár


D
Demetrovics Zsolt egyetemi tanár
Dúll Andrea egyetemi docens


E
Egyed Katalin egyetemi adjunktus


F

Fábri György egyetemi docens
Faragó Klára professor emeritus
Farkas Ivett
intézeti adminisztrátor
Farkas Judit egyetemi tanársegéd
Fekete Olívia
egyetemi tanársegéd
Felvinczi Katalin egyetemi docens
Forgó Melinda egyetemi adjunktus
Forrás Bíró Aletta egyetemi tanársegéd
Fülöp Márta egyetemi tanár


G
Gervai Judit
címzetes egyetemi tanár
Gyebnár Viktória
főiskolai docens


H
Halász Erna egyetemi adjunktus
Honbolygó Ferenc
egyetemi adjunktus
Hunyady György professor emeritus, az MTA r. tagja


I
Ivády Tímea egyetemi tanársegéd


J
Janacsek Karolina egyetemi adjunktus
Jármi Éva
egyetemi adjunktus
Józsa Emese egyetemi adjunktus


K
Kadi Anna egyetemi tanársegéd
Kalmár Magda
professor emeritus
Karner Orsolya egyetemi adjunktus
Kassai-Farkas Ákos címzetes egyetemi docens
Katona Nóra
egyetemi adjunktus
Kende Anna egyetemi docens
Keresztény Ágnes egyetemi tanársegéd
Király Ildikó
egyetemi docens
Kiss István
egyetemi adjunktus
Kiss Orhidea Edith egyetemi adjunktus
Kiss Paszkál egyetemi docens
Kissné Viszket Mónika egyetemi adjunktus
Klein László könyvtáros
Kocsis Éva tanszéki ügyintéző
Koronczai Beatrix egyetemi tanársegéd
Kozékiné Hammer Zsuzsanna
egyetemi tanársegéd
Kónya Anikó címzetes egyetemi tanár
Kökönyei Gyöngyi
egyetemi adjunktus
Kő Natasa
egyetemi adjunktus
Krajcsi Attila egyetemi docens
Krekó Péter
egyetemi tanársegéd
Krisztián Ágota
egyetemi tanársegéd
Kulcsár Éva címzetes egyetemi docens
Kun Bernadette egyetemi adjunktus
Kurgyis József
tanszéki ügyintéző
Kurimay Tamás címzetes egyetemi tanár


L
Lapis Brigitta könyvtáros
Lángné Tarnai Márta egyetemi tanársegéd
Lippai Edit egyetemi tanársegéd
Lisznyai Sándor egyetemi adjunktus


M
Markó Krisztina tanszéki ügyintéző
Márkné Ribiczey Nóra egyetemi adjunktus
Mérő László egyetemi tanár
Mészáros Judit címzetes egyetemi docens
Miklósi Mónika egyetemi tanársegéd
Molnár Márk
egyetemi tanár
Móra László Xavér egyetemi adjunktus


N
Nagy Henriett egyetemi adjunktus
Nagy János egyetemi docens
Nagybányai Nagy Olivér egyetemi tanársegéd
Nádasdy Zoltán tudományos főmunkatárs
Németh Dezső egyetemi docens
Némethné Kollár Katalin
egyetemi docens


O
Oláh Attila egyetemi tanár


P
Pajor Gabriella egyetemi adjunktus
Pigniczkiné Rigó Adrien egyetemi adjunktus
Piros Vera egyetemi tanársegéd
Portörő Péter ügyviteli munkatárs


R
Ragó Anett egyetemi adjunktus
Rácz József egyetemi tanár
Ritoók Magda egyetemi docens
Rózsa Sándor egyetemi adjunktus


S

S. Nagy Zita egyetemi tanársegéd
Scheide Márta ügyvivő szakértő
Schildné Pulay Klára főiskolai adjunktus
Schmelowszky Ágoston egyetemi docens
Sessler István címzetes egyetemi docens
Sipos Lilla
egyetemi tanársegéd
Solymosi Katalin egyetemi adjunktus
Somogyi Eszter egyetemi adjunktus
Somogyi Mónika egyetemi tanársegéd
Szabó Laura egyetemi adjunktus
Szalai Gerda egyetemi tanársegéd
Szemelyácz János címzetes egyetemi docens
Székely Mózes tudományos főmunkatárs
Szigl Anikó szakkönyvtár könyvtárosa


T

Takács Ádám egyetemi tanársegéd


U
Ujhelyi Adrienn egyetemi adjunktus
Urbán Róbert egyetemi docens


V
V. Komlósi Annamária címzetes egyetemi tanár
Vajda Erzsébet
tanszéki ügyintéző
Varga Katalin egyetemi docens
Vargha András professor emeritus
Vágó Emese egyetemi tanársegéd
Veres-Székely Anna egyetemi docens
Vershegi Anna címzetes egyetemi docens
Winter Viktória tanszéki ügyintéző


További munkatársaink:

Albu Mónika
Csigó Katalin
Ehman Bea
Hevesi Krisztina
Kapusi Gyula
Safír Erika
Szamarasz Vera
Topál József