Könyvtár

A Pszichológiai Szakkönyvtár elérhetősége:
Könytárvezető: Varga Andrea
tel.: +36-1-461-4588
e-mail: varga.andrea@ppk.elte.hu

A Pszichológiai Szakkönytár címe:
1064 Budapest, Izabella u. 46. fszt.
tel.: +36-1-461-4500/ 5665

Nyitvatartás:
Hétfőtől-Csütörtökig: 9:00-18:00
Pénteken: 9:00-13:00

Munkatársak:
Lapis Brigitta, könyvtáros
tel.: +36-1-461-4564/5665

Klein László, könyvtáros
tel.: +36-1-461-4564/5665


A Pszichológiai Szakkönytárban megtalálható pszichológiai gyűjtemények

Általános pedagógiai és pszichológiai könyvek gyűjteménye
A könyvállomány hozzávetőlegesen 80 000 kötetből áll, mely 90%-os mértékben katalogizált. Az 1992 előtt szerzeményezett könyveket hagyományos, cédulakatalógus tartalmazza, míg az 1992 utániak már elektronikusan, a könyvtári OPAC-ban is kereshetők. A gyűjtemény elhelyezése nem szabadpolcos, a könyveket raktárból kell felkérni.A könyvtár válogatva gyűjti a karon oktatott és kutatott neveléstudományi és pszichológiai témakör anyagát, valamint azok határterületeinek magyar nyelvű szakirodalmát.A vonatkozó szakterületek külföldi szakirodalmából – elsősorban a referensz műveket, szakbibliográfiákat és monográfiákat szerzi be.

Folyóiratok gyűjteménye
A gyűjtemény tartalmazza az olvasóteremben és a raktárban található bekötött és tékázott folyóiratokat. Ezek listája megtalálható a folyóiratkatalógus alatt.A folyóiratok csak helyben használhatók és fénymásolhatók.

Szakdolgozatok gyűjteménye
A könyvtár évek óta gyűjti és on-line katalógusban tárja fel a mintegy 6000 db szakdolgozatot, amely helyben tekinthető meg az olvasóteremben és fénymásolat ezekről nem készíthető.

Doktori disszertációk gyűjteménye
A könyvtár gyűjti a karon megvédett doktori disszertációkat és feltárja azokat az online katalógusban. A PhD disszertációk csak helyben tanulmányozhatók és róluk fénymásolat nem készíthető.

Bővebb információk az alábbi linken:
http://www.ppk.elte.hu/old/?option=com_content&view=category&layout=blog&id=332&Itemid=318

Ugrás a Történeti Szociálpszichológiai Szakkönyvtár oldalára