Intézetünk

Az ELTE Pszichológiai Intézete megkülönböztetett helyet elfoglaló bázisintézménye a hazai pszichológusképzésnek, s egyszersmind a legnagyobb hazai pedagógusképző egyetemen a tanárképzés pszichológiai komponensének biztosítója.

Az ELTE Pszichológiai Intézete az alapképzés mellett posztgraduális szakirányú továbbképzést is nyújt, PhD-programmal és ennek megfelelõen habilitációs joggal rendelkezik. A tanárképzés volumene az ELTE egyetemi karain több ezer fő, s az ő szakmai felkészítésük az ELTE szakemberei számára eleve lehetőséget és kötelezettséget jelent az oktatás gyakorlati szférájával való kapcsolattartásra, amiből is értelemszerűen adódik, hogy a pedagógiai pszichológia, az iskolapszichológia, a tanácsadás pszichológiája a posztgraduális szakemberképzésben itt rendelkezik a legnagyobb tradícióval és itt is intézményesedett.

Az intézethez kapcsolódó szakmai fejlemény, hogy az ELTE-n az országban elsőként épült ki a differenciált formákat öltő diáktanácsadás, amely egyfelől az egyetem egészének nyújtott szolgáltatás, másfelől a tanácsadás pszichológiájának tapasztalatgyűjtési területe és sajátos alkalmazási területe. Az intézet szellemi arculatához hozzátartozik az az elméleti úttörő- és alapozómunka, amelyet munkatársai az egészségpszichológia új szakterületének meghonosítása érdekében fejtettek ki. Nem utolsósorban a történeti-politikai változások után a piacgazdaság viszonyai között megújuló hallgatói érdeklődés vezetett arra, hogy a pszichológusképzés minden szintjén növekvő szerephez jutott a társadalmi kérdések iránt nyitott és a szaktudományos eredmények gyakorlati alkalmazására törekvő szervezetpszichológia, gazdaságpszichológia, politikai pszichológia és a velük rokon humán (emberi erőforrás) menedzsment.

Az ELTE Pszichológiai Intézetének előtörténetéhez tartozik, hogy jogelődei őrizték meg a pszichológia egyetemi művelésének folytonosságát.

Oktató-kutató munkatársainak száma az 100-at, szakos hallgatóinak a létszáma összességében a 1500-at meghaladja.

Egy időben folyó kutatási és fejlesztési projektjeinek száma több mint 30, kiterjedt nemzetközi kapcsolatokat ápol (az utóbbi tíz esztendőben házigazdája volt szinte valamennyi szub-diszciplina nemzetközi rendezvényének, valamint az európai pszichológusok találkozójának, munkatársai vezető szerepet játszanak nemzetközi szakmai szervezetekben).

Angol nyelvű képzést is folytat, amelynek szakmai színvonala és elismertsége tükrözi azt a tényt, hogy az ELTE ún. MA-képzése kiállja a nemzetközi összehasonlítás minden próbáját. A felsőoktatási integráció új szakmai kihívásokat és lehetőségeket is jelent, a többszintű képzésben pedagógiai és sajátosan a gyógypedagógiai szakterületekkel új típusú együttműködési lehetőségek kínálkoznak, s az integrált ELTE a pedagógusképzés egész spektrumára kiterjedő tevékenysége tág mozgásteret biztosít a pszichológia művelői számára.

Intézetünk oktatási egységeknek, szolgáltató egységnek, kutatóegységeknek ad otthont, továbbá megtalálható nálunk az a Pszichológiai Szakkönyvtár és a Pszichológiai Doktori Iskola.

Itt megtekinthető: A Pszichológiai Intézet 2012-től érvényes organogramja